Befolkningsökning, Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 704 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ulricehamns kommun nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.