Befolkningsökning, Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 087 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ulricehamns kommun den 81:a högsta i landet med 1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.