Företagens lönsamhet, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 045 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 12,9 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.