Kommunens kostnader, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 122 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 89:e högsta i landet med 65 475 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.