Statsbidrag och utjämning till kommunen, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på nästan 56 259 människor (2018). Landarealen är 642 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.