Kommunens skatteintäkter, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 73:e högsta i landet med 47 074 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.