Kommunens skatteintäkter, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 282 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 73:e högsta i landet med 52 028 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.