Anställda i kommunen, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 32:a högsta i landet med 4 822 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.