Andel förtidspensionärer, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på nästan 56 259 människor (2018). Landarealen är 642 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.