Andel företagare, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 282 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 8,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.