Andel företagare, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare. Värdet för andel företagare är det 71:a lägsta i landet med 5,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.