Andel högutbildade, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 282 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 78:e högsta i landet med 24,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.