Andel högutbildade, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 75:e högsta i landet med 23,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.