Skattesats, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 045 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Uddevalla kommun till 33,64 procent, vilket var den 137:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.