Befolkningsökning, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Uddevalla kommun nära genomsnittet med 1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.