Befolkningsökning, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 045 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Uddevalla kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.