Befolkningsökning, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 282 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Uddevalla kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.