Befolkningsökning, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 122 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Uddevalla kommun nära genomsnittet med 1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.