Medelålder, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 122 invånare. Värdet för medelålder är det 85:e lägsta i landet med 42,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.