Medelålder, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare. Värdet för medelålder är det 83:e lägsta i landet med 41,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.