Invånare i kommunen, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 045 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 44:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.