Invånare i kommunen, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 282 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.