Invånare i kommunen, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på nästan 56 703 människor (2019). Landarealen är 642 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.