Invånare i kommunen, Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 122 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 43 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.