Kommunens skatteintäkter, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 274 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 65:e högsta i landet med 52 451 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.