Anställda i kommunen, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 154 invånare. Värdet för anställda i länet är det 35:e högsta i landet med 4 432 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.