Största privata arbetsgivare, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 154 invånare. GKN Aerospace Sweden AB är största privata arbetsgivare och med 2 025 anställda (nov 2020) den 22:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.