Andel förtidspensionärer, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 154 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 87:e lägsta i landet med 4,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.