Andel förtidspensionärer, Trollhättan

Trollhättans kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 59 058 människor (2019). Landarealen är 412 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.