Andel företagare, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 274 invånare. Värdet för andel företagare är det tredje lägsta i landet med 3,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.