Andel högutbildade, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 274 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 59:e högsta i landet med 26,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.