Skattesats, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 073 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Trollhättans stad till 33,84 procent, vilket var den 104:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.