Befolkningsökning, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 274 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Trollhättans stad nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.