Befolkningsökning, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 073 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Trollhättans stad nära genomsnittet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.