Medelålder, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 274 invånare. Värdet för medelålder är det 48:e lägsta i landet med 40,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.