Medelålder, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 249 invånare. Värdet för medelålder är det 47:e lägsta i landet med 40,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.