Invånare i kommunen, Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 073 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 41:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.