Nyföretagande, Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 874 människor (2018). Landarealen är 744 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.