Andel företagare, Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 874 människor (2018). Landarealen är 744 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.