Förvärvsfrekvens, Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 936 människor (2019). Landarealen är 744 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.