Förvärvsfrekvens, Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 936 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 42:a högsta i landet med 84,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.