Skattesats, Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 883 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Tranemo kommun till 32,98 procent, vilket var den 89:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.