Befolkningsökning, Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 937 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Tranemo kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.