Kommunens kostnader, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 141 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 92:a högsta i landet med 68 137 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.