Kommunens skatteintäkter, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 207 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 45:e lägsta i landet med 44 037 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.