Anställda i kommunen, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 207 invånare. Värdet för anställda i länet är det 77:e lägsta i landet med 823 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.