Andel förtidspensionärer, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 207 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det åttonde högsta i landet med 6,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.