Andel förtidspensionärer, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 312 människor (2018). Landarealen är 544 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.