Andel företagare, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 207 invånare. Värdet för andel företagare är det 62:a högsta i landet med 8,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.