Förvärvsfrekvens, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 207 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 48:e lägsta i landet med 76,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.