Andel högutbildade, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 207 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 57:e lägsta i landet med 14,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.