Skattesats, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 186 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Töreboda kommun till 33,20 procent, vilket var den 124:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.