Befolkningsökning, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 207 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Töreboda kommun den 56:e lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.