Befolkningsökning, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 281 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Töreboda kommun den 46:e lägsta i landet med −1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.