Befolkningsökning, Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 141 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Töreboda kommun den 62:a lägsta i landet med −1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.