Kommunens kostnader, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 147 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 86:e lägsta i landet med 57 811 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.