Statsbidrag och utjämning till kommunen, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 922 människor (2018). Landarealen är 168 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.