Kommunens skatteintäkter, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 312 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tolfte högsta i landet med 55 975 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.