Andel förtidspensionärer, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 147 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 49:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.