Andel förtidspensionärer, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 312 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 47:e lägsta i landet med 3,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.