Andel företagare, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 147 invånare. Värdet för andel företagare är det 63:e högsta i landet med 8,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.