Andel högutbildade, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 312 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 75:e högsta i landet med 24,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.