Skattesats, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 146 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Tjörns kommun till 33,19 procent, vilket var den 114:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.